Política de Privacitat

L'Ajuntament de Roda de Berà considera com un objectiu bàsic garantir la privacitat i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i de tots els qui es relacionen amb aquesta web.

Dades recollides

En aquest portal es recullen les dades de Comerços de Roda de Berà introduits pels mateixos propietaris. Els propietaris tenen access exclusiu al seu comerç i pot modificar y eliminar, cualsevol dade que consideri. Els accessos poden incloure correu electrònic personal, que en cap cas serà visible pel visitant. Les contrasenyes s'enmagatzemen utilitzant encriptació irreversible per garantir la captura de dades.

Mesures de seguretat

Totes les pàgines d'aquest domini (comerc.rodadebera.cat) es troben sota la seguretat d'un certificat digital exclusiu generat per l'algoritme SHA-256.
Els servidors es troben sota clau, cumplint la normativa ISO 27001 y la localització de les dades son a Catalunya.